Vitiligo Tedavileri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Vitiligo cilt renginin yamalar şeklinde kaybolduğu kronik bir deri hastalığıdır. Bazı hastalar yeni bir renksiz bölge ortaya çıkmadan önce kaşıntı yaşar. Herhangi bir yaş, ırktan insanları etkiler, çoğu hastada 20 yaşından önce gelişir. İki ana tipi vardır: olağan görülen, simetrik form olan generalize vitiligo ve vücudun sadece bir tarafını etkileyen segmental vitiligo. Yakınlarda yapılan genetik araştırmalar generaliz vitiligonun en azından kısmen, pigment hücreleri olan melanositleri tahrip eden bir oto-immün durum olduğunu gösteriyor. Vitiligoyu anlayışımız artmış olmakla beraber nedenleri hala yeterince anlaşılmadı. Birkaç tedavisi var, bazıları pigmenti yeniden yerine getirebiliyor ancak hiçbiri şifa sağlamıyor ya da yayılması veya nüksünü önlemiyor. Vitiligo yamalarının özellikle koyu renk ciltli insanlarda ya da yüz ya da eller tutulduğunda önemli psikososyal etkileri olabilir. Vitiligolu hastalar damgalanabilir, kendilerine saygı ve güvenleri azalabilir. Vitiligolu çocuklara okulda sataşılablir ya da zorbalık uygulanabilir. Bunlara rağmen vitiligoda psikokosyal tedaviyi değerlendiren sadece bir çalışma bulabildik.

Derleme sorusu

Vitiligo bakımında hangi tedaviler en iyi işe yarar?

Çalışma özellikleri

Bu güncelleme araştırmasında eski versiyondaki 57 çalışmaya ek yeni 39 araştırma bulundu. Derlememiz toplam 4512 katılımcıya ait 96 araştırmanın bilgilerini içeriyor.

Anahtar sonuçlar

Yeni çalışmaların 21’inde en çoğu ışık kullanımıyla ilgili yeni tedaviler değerlendirildi. 35 çalışmada (tüm çalışmaların %36’sı) tek başına ya da başka tedavilerle kombine olarak dar bant ultraviyole B (NB-UVB) kullanıldı ve en iyi sonuçlar sağlandı. 18 cerrahi çalışma vardı ve 31 çalışmada aktif tedavi plaseboya karşı kıyaslandı.

Çalışmaların yarısı 6 aydan uzun sürdürüldü. Çoğunluğuna (69/96) 50’nin altında katılımcı alındı. 7 çalışmaya çocuklar birine sadece erkekler alındı.

Çalışmaların çoğunluğunda (53/96) ışıkla kombine tedaviler kullanıldı ve %75 üzeri repigmentasyon değerlendirildi. 8 çalışma bu sonuç için aşağıdaki kıyaslamalarda istatistiksel anlamlı sonuçlar bildirdi: Topikal kortikosteroidler PUVAsol’dan (psoralenle güneş ışığı) daha iyiydi; hidrokortizon + laser ışığı tek başına laserden daha iyiydi; gingko biloba plasebodan daha iyiydi ve oral minipals prednizolon (OMP)4NB-UVB tek başına OMP’den daha iyiydi. Çalışmaların hiç birinde tedaviden sağlanan uzun süreli fayda, yani iki yıl süren repigmentasyon raporlanmadı Maksimum izlem süresi sadece bir çalışmada tedavi sonrası bir yıldı.

Sadece 9 çalışmada katılımcıların yaşam kalitesi raporlandı ancak çoğunluğunda (65/96) ters etkiler raporlandı. Genel olarak topikal tedavilerle kaşıntı, kızarma, ciltte incelme, telenjiyekazi ve atrofi bildirildi. Ne mometazon furoat ne de hidrokortizon ters etki yapmadı. Bazı NB-UVB çalışmalarında fototoksik reaksiyon ve Koebnerizasyon bildirilirken bazı PUVA çalışmalarında (psoralenle yapay UVA ya da güneş ışığı) sersemlik ve bulantı görüldü.

Bu derleme vitiligonun nedenlerine vukuf sağlayan son araştırma akınının altını çiziyor. Başarlı repigmentasyon bildiren çalışmaların çoğunluğu çeşitli müdahalelerin ışıkla kombinasyonları olup bunun, ille de kalıcı olmasa da generalize vertigo için etkili bir tedavi olduğunu gösteriyor.

Vitiligonun şifası olmadığı gerçeği göz önüne alındığında, hastalara bununla başa çıkmanın yollarını sağlamak faydalı olabilir ve standart bakımın parçası olması gerekir. Daha iyi tasarımlı çalışmalar, tedavi başarısının nasıl ölçüleceğine dair konsensus, çocuklarla daha fazla araştırma ve psikolojik müdahaleleri değerlendiren çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

2010 yılındaki son güncellemeden sonra vitiligo araştırmalarının tasarım ve raporlaması pek iyileşmedi. Sadece 5 araştırma iyi tasarımlı çalışma için gereken kriterleri karşıladı. Kötü tasarım, tedavilerin sayısı ve karmaşıklığı ve çalışmaların çoğunda aynı katılımcıdaki vitiligo lezyonlarının ferdi olarak çalışılması çalışmaların kıyaslanmasını güçleştirdi. Sonuç olarak NB-UVB’yi PUVA ile kıyaslayan üç araştırmayla meta analiz yapabildik, bu da NB-UVB ile daha az yan etki olduğunu ve PUVA’dan marjinal derecede daha iyi olduğunu gösterdi.

Kaynak

Whitton ME, Pinart M, Batchelor J, Leonardi-Bee J, González U, Jiyad Z, Eleftheriadou V, Ezzedine K. Interventions for vitiligo. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD003263. DOI: 10.1002/14651858.CD003263.pub5

Orijinal özet için: Vitiligo Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv