Rozase Tedavileri


Foto: M. Sand, D. Sand, C. Thrandorf, V. Paech, P. Altmeyer, F. G. Bechara

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Rozase’de hangi tedaviler etkili?

Arka plan

Rozase sık görülen ve flaşing, kızarıklık, kırmızı sivilceler ve püstüllere neden olan bir cilt hastalığıdır ve akne ile karıştırılmaması gerekir. Cilt yüzeyine yakın damarlarda dilatasyon görülebilir (telenjiyektazi). Gözler veya göz kapaklarında ya da ikisinde birden enflamasyona neden olabilir (oküler rozase). Bazı hastalarda ciltte, özellikle de burun cildinde kalınlaşma (rinofima) görülebilir. Rozase’nin nedeni belli olmamakla beraber bu ısrarcı (kronik), tekrarlayan ve çoğu zaman rahatsız edici olan hastalığa karşı kullanılabilecek çok çeşitli tedaviler vardır. Bunlar arasında doğrudan cilde uygulanan (topikal) ilaçlar, ağızdan kullanılan ilaçlar ve ışık bazlı tedaviler yer alır. Araştırmamızda hastaların kendilerine uygulanan tedaviyi nasıl değerlendirdiğini; tedavinin yaşam kalitesini değiştirip değiştirmediğini, durumlarında değişiklik görüp görmediklerini ve yan etki olup olmadığını anlamaya çalıştık. Doktorlardan ise tedavinin rozase şiddetini değiştirip değiştirmediği ve belirtilerin azalması ve yeniden ortaya çıkmasının ne kadar zaman aldığını bulmalarının anlamak istedik.

Çalışma özellikleri 2014 Temmuzuna kadar yapılmış, orta ve şiddetli rozaseli 13 631 hasta üzerinde yürütülen 106 çalışma derledik. Hastaların çoğunluğu 40 * 50 yaşlar arasında olup erkeklerin iki katından fazlası kadındı. Çoğunluğu 8 – 12 hafta arası sürdü, en uzunu 40 haftaydı. Çalışmalardaki hastaları çoğunluğu iki rozase alt tipinden şikayetçiydi: sivilce ve püstüllü alt tip ve flaşing ve ısrarcı kızarma ile giden alt tip.

206 çalışmadan 66’sı genellikle ilaç şirketlerinden olmak üzere fon aldığını açıkladı. Bunlardan 56’sında fonun sonuçları etkilemediğinden emin olduk ancak kalan 10’uyla ilgili kaygımız var.

Önemli sonuçlar

Tedavilerin çoğu rozasede etkili göründü. Çalışmaların yarıya yakınında hastaların tedavilerini nasıl değerlendirdiği raporlandı. Sadece 11’inde yaşam kalitesindeki değişim değerlendirildi. Bilgi sıklıkla kısıtlı olsa da tüm çalışmalarda yan etkiler bildirildi. Yine çoğu çalışmada sivilce ve püstül sayısı ve kızarıklık değerlendirildi. Sadece 5 çalışmaya oküler rozase dâhil edildi. Çalışmaların hiç birine granülomatöz rozase denen nadir varyant dâhil edilmedi.

Topikal tedaviler

Metronidazol ve azelaik asit, rozase belirtilerini azaltmada ikisi de ayrı ayrı etkili ve emin bulundu. İyileşmeler 3 – 6 haftadan sonra kendini gösterme eğilimindeydi Metronidazolla çok az sayıda hastada hafif kaşıntı, cilt iritasyonu ve cilt kuruması yaşadı. Bazılarında azelaik asit hafif yanma, batma veya iritasyona neden oldu. Bu tedavilerden hangisinin en iyisi olduğuna karar vermek için daha çok araştırma gerekiyor.

Yeni bir tedavi olan ivermektin plasebodan daha fazla ve metronidazoldan hafifce daha fazla etkili bulundu. Yeni tescil edilen bir başka ilaç brimonidin özellikle kızarmayı azaltmada uygulandıktan sonra 12 saate kadar işlev gördü.

Diğer tedaviler

Tetrasiklin ve düşük doz doksisiklin veya düşük doz minoksidil gibi antibiyotikler sivilce ve püstül sayısını azalttı. Düşük doz doksisiklin (40 mg) muhtemelen 100 mg kadar etkiliydi ve diyare ve bulantı gibi yan etkiler çok daha az görüldü. Azitromisin 100 mg doksisiklin kadar etkili olabilir ancak bu tedavi sadece bir çalışmada incelendi ve konfirmasyon için daha kaliteli çalışmalar gerekiyor.

A vitaminiyle ilişkili bir ilaç olan düşük doz izotretiyonin (0.3 mg/kg) sivilce ve püstüllerin tedavisinde 50-100 mg doksisiklinden hafifçe daha etkili göründü. Ancak bu ilacın fetusta malformasyona neden olduğu bilindiği için doğurganlık yaşındaki kadınlarda doğum kontrolü ile ilgili ekstra önlem almak gerekir.

Işık bazlı tedaviler

Telenjiyektazi tedavisinde lazer ve IPL tedavileri etkiliydi ancak bu tedavileri inceleyen çalışmalarda ancak kısıtlı miktarda veri raporlandı.

Gözler ve göz kapaklarında veya ikisinde birden görülen rozase (oküler rozase)

% 0.05 siklosporin suni gözyaşından daha etkin görünmekle beraber oküler rozasede daha iyi kalitede çalışmalar gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Birkaç sonuç için kanıt kalitesine çok düşükle yüksek arasında değer biçtik. Azelaik asit, topikal ivermektin, brimonidin, doksisiklin ve izotretiyoninle ilgili yüksek kalitede kanıt bulundu. Diğer tedavilerde daha düşük kalitede kanıt olmasının ana nedeni çalışmalarda az sayıda katılımcı olmasına bağlı olarak sonuçların kesinliğinin azalması ve körleme yapılmamasıydı.

Kaynak

van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Carter B, van der Linden MMD, Charland L. Interventions for rosacea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD003262. DOI: 10.1002/14651858.CD003262.pub5

Orijinal özet için: Rozase Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar