Seboreik Dermatitte Antifungal Cilt Tedavisi


Foto: adaenn / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Seboreik dermatit tüm dünyada görülen kronik enflamatuar bir cilt hastalığıdır. Değişen kırmızlıkta döküntüler, pullanma ve kaşıntıyla seyreder. Her iki cinsi de etkiler ancak erkeklerde daha sıktır. Ergenlikten sora başlar, kişisel rahatsızlığa ve döküntüler görünen cilt bölgelerini tuttuğunda kozmetik kaygılara neden olur. Mantarlara karşı etki eden antifungal ilaçlar tek başına ya da kombine olarak sık kullanılır.

Derleme sorusu

Cilde uygulanan antifungal tedaviler seboreik dermatit döküntüleri ve kaşıntısını giderir mi?

Çalışma özellikleri

Toplam 9052 katılımcı ile yürütülen 51 çalışmayı derledik. Araştırmalar tipik olarak 4 hafta sürdürüldü, çok azı daha uzun süreliydi. Tümü içinden 24 çalışmada ilaç şirketleriyle fon sağlama ya da araştırmacıların istihdamı şeklinde bir ilişki vardı.

Anahtar sonuçlar

Ketokonazol kullanan katılımcılarda belirtilerin 4 haftalık izlemde devam ihtimali plaseboya göre %31 daha düşüktü. Bu sonuç toplam 2520 katılımcılı 8 çalışmada görüldü ancak çalışmalar arasında geniş değişkenlik vardı. Ketokonazol steroidler kadar etkiliydi ancak yan etkiler %44 daha azdı.

Siklopiroks döküntüleri klinik olarak temizlemede yan etkileri artırmadan plasebodan %21 daha etkili bulundu. Tedavinin ciltte kızarıklık, kaşıntı ve da kabuklanma belirtilerine etkisi daha belirsizdi.

Bir antifungalin diğerlerine üstünlüğüne karar vermek için kanıtlar yetersizdi ancak bu gözlem az sayıda çalışmaya dayanıyor. Ketokonazol ve siklopiroks en yoğun araştırılan antifungaller olup plasebodan daha etkili. Diğerlerinin benzer etkileri olabilir ancak bunu destekleyen kanıtlar az.

Olağan yan etki olarak cilt kızarması veya kaşıntıda artış, yanma hissi ve saç kaybı görüldü.

Hiç bir çalışmada yaşam kalitesi ölçülmedi. Sadece bir çalışmada farklı tedavi grupları arasında tedaviye uyum yüzdesi bildirildi. Diğer çalışmalarda tedaviye uyum yerine, kabul edilebilirlik gibi muadilleri ölçüldü. Bu yüzden uyumun tedavi sonuçlarına etkisini değerlendiremiyoruz. HIV’li hastalarda yürütülen bir çalışmada tedavilerin net bir etkisi olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi

Plasebo ya da steroidlere karşı ketokonazolün etkisine dair kanıtlara düşük kalitede değer biçildi. Plaseboya karşı siklopiroks kıyaslamasından sağlanan kanıtların kalitesi orta olarak değerlendirildi. Antifungallerin kanıt temelini genişletmek için, daha uzun izlemli ve daha iyi raporlama yapan, daha iyi kalitede çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Okokon EO, Verbeek JH, Ruotsalainen JH, Ojo OA, Bakhoya V. Topical antifungals for seborrhoeic dermatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD008138. DOI: 10.1002/14651858.CD008138.pub3

Orijinal özet için: Seboreik Dermatitte Antifungal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv