Melanomada Lenf Bezi Biyopsisinden Sonra Bezlerin Disseksiyonu

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Melanoma deride melanin pigmentini üreten hücrelerden çıkar, deri kanseriyle ilişkili mortalitenin önde gelen nedenidir. İnvazif melanoma derinin derin tabakalarına infiltre olur.

İnvazif kanser lokâl kalmışsa tedavi seçeneği tümörün tamamen çıkarılmasıdır. Uluslararası rehberlerin çoğunda nöbetçi lenf bezi biyopsisi (NLBB) de yapılması önerilir.

Nöbetçi lenf bezi vücutta primer tümörden gelen lenfin aktığı ilk lenf bezidir. Bu nedenle teorik olarak kanserin yayılması beklenen ilk yerdir. Bu bezde tümör hücresi bulunması diğer bezlere yayılımı önceden belirleyebilir ve bu bezlerin tümünün çıkarılmasına aday olan hastaların tanımlanmasına fayda sağlayabilir (komple lenf bezi disseksiyonu (KLBD). Bu davranışla kanserin daha fazla yayılması önlenebilir.

Derleme sorusu

Nöbetçi lenf bezi biyopsisini izleyerek yapılan komple lenf bezi disseksiyonu melanoma hastalarında sadece gözleme kıyasla sürviyi iyileştirir mi?

Çalışma özellikleri

Primer tümörü çıkarıldıktan sonra NLBB ya da gözlem gruplarına randomize edilen 2001 katılımcıyla yapılmış 1 araştırma bulduk. Nöbetçi lenf bezinde kanser pozitif çıkan hastalara KLBD yapıldı. Gözlem grubundaki hastalara sadece hastalık nüksü halinde KLBD yapıldı. Araştırma yayınında, ilgilendiğimiz primer sonuç ölçütü olan genel sürvi raporlanmadı ancak ikincil sonuç ölçütlerimiz olan hastalığa spesifik sürvi ve nüks raporlandı.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışma yazarları primer sonuç ölçütümüz olan genel sürviyi yayınlamasa da bunu makalenin apendiksinde yer alan verilerden hesaplayabildik. Hesap orta ya da kalın melanomalı hastalarda NLBB’nin genel sürviye faydasını göstermedi.

Çalışma hastalığa spesifik sürvide de gruplar arasında bir fark göstermedi. Hastalıksız sürvi NLBB grubunda daha iyiydi. Ancak uzak bölgede melanom nüksü NLBB grubunda gözleme kıyasla daha sık görüldü.

Kanıt kalitesi

Bu araştırmada üstteki sonuç ölçütleri için kanıt kalitesine düşük değer biçtik. Bu derlenen çalışmanın sonuçlarının gösterdiğine göre halen, genel ya da melanomaya spesifik sürviyi iyileştirmek için gözlemden daha iyi bir araç olarak NLBB ve izleyerek KLBD yapmayı tavsiye edecek net kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Kyrgidis A, Tzellos T, Mocellin S, Apalla Z, Lallas A, Pilati P, Stratigos A. Sentinel lymph node biopsy followed by lymph node dissection for localised primary cutaneous melanoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD010307. DOI: 10.1002/14651858.CD010307.pub2

Orijinal özet için: Melanomada SNLB ve CLND

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar