Sedef Tedavisinde Oral Fumarik Asit Esterleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Sedef kronik bir iltihabi deri hastalığı olup hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede düşürebilir. Orta-şiddetli sedefi olan hastalara ağızdan verilen, metotreksat, siklosporin ve asitretin gibi tedaviler olağan yazılır. Oral fumarik asit esterleri (FAE) Almanya’da sedef tedavisinde lisans aldı ancak başka ülkelerin çoğunda lisansı yok.

Derleme sorusu

Sedef tedavisinde FAE kullanımının fayda ve riskleri neler?

Çalışma özellikleri

Derlememiz toplam 544 katılımcıyla yürütülen 6 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. 5 araştırmada FAE’ler plaseboyla, birinde metotreksatla kıyaslandı. Sonuç ölçütü olarak PASI; olağan ancak ilacı kesmek için yeterli şiddette olan, şiddetli ishal gibi ters etkiler nedeniyle tedaviyi bırakan katılımcı oranı; enfeksiyonlar ve cilt malinitelerini inceledik.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalar arasında sonuç ölçütleri değişken olduğundan sonuçları birleştirerek kıyaslamak mümkün olmadı. Üç çalışma FAE ile 12- 16 haftalık tedaviden sonra plaseboya kıyasla anlamlı fayda bildirdi ancak toplam farkı göstermek için bu sonuçları istatistiksel analizle kombine edemedik.

Derlenen çalışmalarda ters etkiler nedeniyle FAE tedavisini bırakma ihtimali tam olarak incelenmediğinden belirsiz kaldı.

Bir çalışma FAE kullanan hastaların rahatsız edici ters etkiler görülme ihtimalinin 5 kat kadar fazla olduğunu gösterdi; ishal ve karın krampları, flaşing, idrarla geri dönüşlü protein kaybı ve eozinofili en sık görüldü.

2 araştırma sonuçları kombine edebilmek için yeterince benzerdi ve PASI skorunda en az %50 iyileşme gösteren kişilerin oranıyla ölçüldüğüne göre FAE’nin plasebodan daha iyi olduğu bulundu.

Bir çalışmada hastaların yaşam kalitesinin FAE ile plaseboya kıyasla iyileştiği bildirildi, ancak bu farkın anlamı hesaplanamadı.

Bir çalışmada, hastalık şiddetinde tedavi başlangıcı ile sonundaki değişimler kıyaslandığında 12 hafta sonunda FAE’nin sağladığı fayda metotreksata benzer bulundu. Bu iki tedaviyle rahatsız edici yan etkiler görülen katılımcı sayıları anlamlı fark göstermedi. Derlediğimiz, nadir ve gecikmiş etkilerle ilgili kanıt sağlamak için çok küçük ve süresi sınırlı olan çalışmalarda FAE ile ciddi ters etki bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların çoğunda, gerçek bulgulardan sistematik bir sapmaya yol açabilecek faktörleri ifade eden kayırma hatası riski belirsizdi. Bunun nedeni çoğu çalışmanın on yıllarca önce yapılmış olması ya da eksik raporlama yapmış olması olabilir.

FAE’leri plasebo ya da metotreksata karşı kıyaslayan birkaç analiz, çalışmaların küçük olması veya bu ilaçların birbirine kıyasla nasıl olduğunu kesinleştirecek yeterli bilgi sağlamadığı için kısıtlı kalıyor. Bu yüzden FAE’leri plaseboya karşı kıyaslayan kanıtların kalitesi genel olarak düşük, metotreksata karşı ise çok düşük.

Gelecekte yapılacak çalışmalarda, sonuçların kıyaslanması ve birleştirilmesini mümkün kılmak için geçerli bir yaşam kalitesi skalası dâhil standart sedef sonuç ölçütleri kullanılması gerekiyor. Bu çalışmalar gecikmiş yan etkileri belirlemek için de daha uzun süreli olmalı ya da izlem süreleri daha uzun olmalı.

Kaynak

Atwan A, Ingram JR, Abbott R, Kelson MJ, Pickles T, Bauer A, Piguet V. Oral fumaric acid esters for psoriasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010497. DOI: 10.1002/14651858.CD010497.pub2

Orijinal özet için: Psoriasis ve Fumarik Asit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar