Habis Gliyomada Radyasyon Dozu Ayarlama

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İleri aşama gliyoma (İAG), sinir sisteminin destekleyici hücrelerinde hızlı gelişen bir beyin tümörüdür. Gliyoblastoma (grade IV astrositoma), anaplastik (grade III) astrositoma ve anaplastik (grade III) oligodendrogliyoma gibi birkaç alt tipi vardır. Avrupa ve Kuzey Amerika’da her yıl 100 000 insandan 5’ini etkiler. Bazı çalışmalarda İAG hastalarına radyasyon vermede en iyi strateji araştırıldı ve bu çalışmaların neler verdiğini görmemiz için yakından bakılması gerekiyor.

Radyasyon toksik olduğu için tümü bir günde verilmez. Toksisiteyi ve tümör kontrolünü dengelemek için küçük dozlar günlere bölünerek verilir. Konvansiyonel tedavide günlük radyasyon dozu günde 180 – 200 cGy’dir. Hipofraksiyone RT daha yüksek günlük dozlar (200 cGy/gün) anlamına gelir ki bu şekilde fraksiyon sayısı ve buna paralel olarak tedavi süresi azaltılmış olur. Hiperfraksiyone tedavide ise günlük dozlar düşüktür (< 180 cGy/gün), fraksiyon sayısı artar ve günde birden çok fraksiyon verilerek aynı süre içinde konvansiyonel fraksiyone RT’ye en azından eşdeğer toplam doz verilir. Hızlandırılmış RT’de konvansiyonel dış ışınlamadaki radyasyon dozlarına uygun olarak günde çok sayıda fraksiyon kullanılır. Maksat toplam tedavi süresini kısaltmaktır; tipik olarak günde 6 – 8 saat aralarla iki ya da üç fraksiyon uygulanır.

Derlemenin amacı

Derlememiz yeni tanı konmuş İAG hastalarında radyasyon dozunu yükseltmenin etkinlik ve güvenliğini araştırmayı amaçlıyor.

Ana bulgular

1537 katılımcı ile yürütülen, derlememizin kriterlerine uygun 11 araştırma bulduk. Prognozu kötü hastalar genel olarak, sağlık durumları bozuk olduğundan araştırmalara uygun değildi. Postoperatif konvansiyonel RT alan hastalarda destekleyici bakım alanlara kıyasla genel sürvide fayda görüldü. Hipofraksiyone radyoterapi özellikle 60 yaş ve üstü gliyoblastoma hastalarında sürviye, konvansiyonel RT’ye benzer etki gösterdi. Yan etkilerde tedavi grupları arasında net fark görülmedi. Diğer sonuç ölçütleri olan ilerlemesiz sürvi ve yaşam kalitesiyle ilgili olarak bu gruplar arasında yetersiz veri bulundu.

Konvansiyonele karşı hiperfraksiyone RT ile konvansiyonel fraksiyona karşı hızlandırılmış RT arasında sürvi, ters etkiler, ilerlemesiz sürvi ve yaşam kalitesi gibi sonuçlar için veriler yetersizdi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşükle yüksek arasındaydı. Bazı çalışmalarda hastaların gruplara nasıl ayrıldığına dair ayrıntıların eksikliği ve izlemde kaç hastanın izinin kaybedildiğine ve ters etkiler gibi sonuçlarda muhtemel seçici raporlamaya bağlı olarak kayırma hatası riski yüksekti.

Derlenen 11 çalışmanın sadece 5’i 2000 yılından sonra yayınlandı. Meta analize alınan çalışmaların çoğunluğu 2000 öncesine aitti ve halen güncelliği kalmamıştır. Bu eski çalışmalarda İAG’nin çeşitli alt tipleri arasında ayrım yapılmadı ve lokal radyoterapi yerine tüm beyin ışınlaması gibi modası geçmiş RT teknikleri kullanıldı.

Kararlar

Postop konvansiyonel günlük RT işlevsel yönden iyi erişkin İAG hastalarında RT verilmemesine kıyasla sürviyi iyileştiriyor.

Hipofraksiyone RT’nin sürviye etkinliği, özellikle 60 yaş üstü gliyoblastoma hastalarında konvansiyonel RT’ye benzer.

Kaynak

Khan L, Soliman H, Sahgal A, Perry J, Xu W, Tsao MN. External beam radiation dose escalation for high grade glioma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011475. DOI: 10.1002/14651858.CD011475.pub2

Orijinal özet için: Malin Gliyomada Radyasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv