Avrupa’da Çocuğa Kötü Muamele: Bir Halk Sağlığı Yaklaşımı Kurmak

The Lancet’ten çeviri

“21. Yüzyıl İngiltere’sinde bir çocuk nasıl açlıktan ölebilir?” Yılların ihmalinden sonra 4 yaşındaki oğlu evde ölü bulunan anneye karşı devam eden davada savcılık bu soruyu sordu. Maalesef WHO Avrupa’nın yeni bir raporunda söylendiği gibi, çocuklara kötü muamele her toplumda var, Avrupa bölgesinde ve global olarak olağan durumda.

Çocuklara Kötü Muameleyi Önleme Avrupa Raporu, bu bölgede 18 yaş altında 18 milyondan fazla çocuğun çocuklukları esnasında kötü muameleye maruz kaldığını ve her yıl 15 yaş altında en az 850 çocuğun bu nedenle öldüğünü hesaplıyor. Avrupa toplumları içinde yapılan anketler farklı tipte suiistimallerin prevalansının yüksek olduğunu gösterdi: %9.6 cinsel (kızlarda %13.4, erkeklerde %5.7) ve gerçek bir cinsel fark olmaksızın % 22.9 fiziksel ve % 29.1 mental suiistimal.

Sağlık üzerindeki sonuçları şiddetli. Çocuklukta kötü muamelenin, depresyon, anksiyete, yeme hastalıkları, kendine zarar verme ve yasak madde kullanımı gibi bozuk ruh sağlığı gelişimine yol açtığına dair kuvvetli kanıtlar var. Riskli seksüel davranışlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla kuvvetli bir ilişki de var ve suiistimal kurbanlarında obesite ve başka bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişimi ile ilgili kanıtlar kendini gösteriyor. Çocuk suiistimalinin; toplam sağlık bakımı, sosyal refah, adliye ve üreticilik kaybı maliyeti yüksek ve belki de on milyar euro’lara doğru gidiyor.

Rapor, bu suiistimallerin çoğunun bir halk sağlığı yaklaşımı ile önlenebilir olduğunu savunuyor. Çocuklara kötü muamele ve risk faktörlerini azaltmak için evrensel ve seçici programların etkinliğinin işlevsel bir değerlendirmesini sağlıyor. Örneğin, riskli ailelerde erken müdahale programları, çocuğun yaşamının ilk beş yılı boyunca ebeveynlik desteği sağlamak bilimsel kanıtlarca kuvvetle destekleniyor.

Yakınlarda yayınlanan Tıp Enstitüsü’nün Çocuk Suiistimali ve İhmali Araştırmasında Yeni Yönelişler raporunda kanıtlandığı üzere bu alanda Avrupa araştırmaları ABD’nin gerisinde kalıyor. Ancak korumanın, Avrupa’da çocuklara kötü muameleye cevabın anahtar parçası olması için yeterince bilgi var.

Kaynak

The Lancet, Volume 382, Issue 9898, Page 1072, 28 September 2013

doi:10.1016/S0140-6736(13)62007-3

Orijinal yazı için: Avrupa’da Çocuğa Kötü Muamele

Son Paylaşımlar
Arşiv